Effekter av kollektivavtalade omställningsinsatser för privatanställda arbetare

Tidig rådgivning av varslade arbetare med kort anställningstid gav inte kortare arbetslöshet, men ett mer varaktigt nästa jobb. Ett avgångsbidrag till uppsagda arbetare ökade istället arbetslösheten. Det visar två nya rapporter från IFAU.

Publicerades: 13 december 2018

Författare: Josefine Andersson, Och

Två delar i omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO är tidig rådgivning och hjälp till nytt jobb för arbetare som varit anställda ett år och sägs upp på grund av arbetsbrist, samt ett avgångsbidrag om nära 35 000 kr till dem som är över 40 år. IFAU har utvärderat effekterna genom att jämföra personer som precis kvalificerade sig till stöden med dem som precis inte kvalificerade sig.

Tidiga omställningsinsatser förkortade inte arbetslösheten men ledde till en mer varaktig nästa anställning

Rådgivningen utförs av coacher som bland annat hjälper till med kompetenskartläggning och att skriva cv, ofta redan under uppsägningstiden. Rapportförfattaren visar att insatserna inte påverkade de uppsagdas arbetslöshet. De som tog del av insatserna fick däremot jobb som varade längre än anställningarna i jämförelsegruppen. Inkomsten på det nya jobbet påverkades dock inte.

– Kanske fokuserar hjälpen mer på att hitta en långsiktigt hållbar lösning snarare än på att hitta nytt jobb så snart som möjligt, säger rapportförfattaren Josefine Andersson.

Avgångsbidrag i klumpsumma ökar arbetslösheten

Avgångsbidraget är en engångssumma till uppsagda arbetare äldre än 40 år. Bidraget ökade arbetslösheten men förbättrade inte kvaliteten på de uppsagdas nästa jobb. De nya jobben varade inte längre och inkomsten påverkades inte. Arbetslösheten ökade särskilt mycket för de som fick bidraget i ett bättre konjunkturläge och bland uppsagda i hushåll där det inte fanns inkomster från en andra person.

– Bidraget verkar göra att det inte är lika viktigt att hitta ett nytt jobb snabbt, säger Josefine Andersson. Resultaten tyder på att de som vet att de får bidraget när anställningen tar slut inte söker nya jobb lika intensivt under uppsägningstiden.

Data och metod

I rapporterna jämförs personer som precis uppfyllt specifika kvalificeringskrav för omställningsinsatserna (minst 12 månaders anställning för tidig rådgivning respektive en åldersgräns om 40 år för avgångsbidraget) med personer som hamnade precis under kvalifikationsgränserna. Analysen av rådgivningen fokuserar på personer som sades upp genom varsel om fem personer eller fler. Studierna gäller insatser under 2006–2012. Information om vilka som tagit del av omställningsstödet kommer från Trygghetsfonden TSL medan varslade som inte fick stöd identifieras via Arbetsförmedlingens varselstatistik. Information om avgångsbidrag kommer från AFA Försäkring.

Läs mer

 Rapport 2018:26 och 2018:27 samt IFAU Working paper 2018:22 och 2018:23.

Kontakt

IFAU-rapport 2018:26 och 2018:27 är skrivna av Josefine Andersson. Rapporterna är en sammanfattning av IFAU Working paper 2018:22 och 2018:23. Vid frågor kontakta oss på ifau@ifau.uu.se