Tidiga insatser till varslade arbetare - effekter av kollektivavtalade omställningsinsatser

Författare: Josefine Andersson, Och

Sammanfattning av Rapport 2018:26

Omställningsavtal är kollektivavtal som erbjuder arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist tidig hjälp med att hitta ett nytt arbete, ofta redan under upp­sägningstiden. Insatserna startar tidigare och fokuserar mer på individens behov jämfört med den traditionella arbetsmarknadspolitiken. I den här rapporten stu­deras hur rådgivningsinsatser genom omställningsavtalet för privatanställda arbetare påverkar arbetslöshet och efterföljande jobbkvalitet. Jag studerar effek­terna av detta omställningsstöd för en grupp med kort anställningstid som har sagts upp genom större varsel. Mina resultat tyder inte på att rådgivnings­insatserna har haft någon effekt på sannolikheten att bli arbetslös, tiden i arbets­löshet eller inkomster för den grupp som studeras. Däremot visar resultaten att insatserna har haft en stark positiv effekt på matchkvaliteten i termer av hur länge det nya jobbet varar.