Etniska hierarkier och diskriminering på arbetsmarknaden

Författare: Kåre Vernby, Och Rafaela Dancygier, Och

Sammanfattning av Rapport 2018:21

Hur omfattande är diskrimineringen mot utrikesfödda och vilka möjligheter finns att minska den? I denna rapport används en experimentell metod för att studera förekomsten av diskriminering på arbetsmarknaden i Sverige. Metoden innebär att fiktiva jobbsökande kontaktar arbetsgivare som utannonserat lediga platser. Men till skillnad från tidigare fältexperiment använder vi en faktoriell design, vilket betyder att vi varierar ett större antal egenskaper hos de jobbsökande än tidigare studier av detta slag. I studien, som fokuserar på restaurangsektorn, undersöks om utrikesfödda kan påverka sina chanser att kallas till intervju genom att skaffa svenskt medborgarskap, arbetslivserfarenhet eller signalera att man är religiöst aktiv, eller om egenskaper som födelseland och kön är viktigare. Resultaten visar att fiktiva sökande från Somalia och Irak, men inte från Polen, har betydligt lägre chanser att kallas till intervju än identiska sökande från Sverige. Sökande med kvinnligt kodade namn kallas i högre utsträckning till intervju än män. Sökande kan däremot inte undkomma diskriminering genom att ha svenskt medborgarskap eller längre arbetslivserfarenhet.