Familj och arbete under småbarnsåren. Hur använder föräldrar förskola och föräldraförsäkring?

Författare: Caroline Hall , Och Erica Lindahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2018:24

I denna rapport används ett nyinsamlat datamaterial från Göteborgs kommun för att beskriva hur länge föräldrar är föräldralediga innan barnet börjar för­skolan, hur ofta barnen är lediga och sjukfrånvarande från förskolan och hur föräldrar använder föräldraförsäkringen vid dessa tillfällen. Vi visar att föräldrar inte an­vänder slut på föräldrapenningen för att fördröja barnets förskolestart. Istället används försäkringens flexibilitet och föräldrar sparar 30–35 procent av föräldra­penningdagarna tills efter det att barnet har börjat på förskolan. Föräldrar med högre utbildning sparar dagar i högre utsträckning. När det gäller sjuka barn ser vi att barn till föräldrar med lägre utbildning oftare är sjukfrånvarande än barn vars föräldrar har högre utbildning. Användningen av tillfällig föräldrapenning visar däremot ett omvänt mönster: föräldrar med högre utbildning tar ut er­sättning från försäkringen betydligt oftare när barnet är sjukfrånvarande från för­skolan.