Fem vägar genom etableringen. En beskrivning av nyanländas etableringsprocess.

Författare: Elin Ennerberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:07

I den här rapporten beskrivs fem olika typer av vägar för nyanlända som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. Analysen omfattar åren 2010–2014 med fokus på etableringsreformens insatser för att inkludera nyanlända på arbetsmarknaden. Genom en kvalitativ analys av material från Arbetsför-medlingen om 181 individuella fall konstruerar jag fem typer av etablerings-deltagare och hur dessa grupper hanterar sin tid i etableringen. Genom beskrivningen visas också hur etableringsåtgärderna bygger på tidigare arbetsmarknadspolitik, med delvis nya inslag av mer kontrollerande åtgärder.