Likabehandling av högkvalificerade arbetskraftsmigranter

Författare: Petra Herzfeld Olsson, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:16

Enligt EU-rätten ska arbetskraftsmigranter likabehandlas med inhemsk arbetskraft i fråga om lön. Syftet med denna studie är att undersöka om svensk rätt uppfyller det kravet i förhållande till högkvalificerade arbetskraftsmigranter. Analysen visar att den kombinerade effekten av tillträdesvillkor och innehållet i de kollektivavtal som reglerar högkvalificerade arbetstagares anställningsvillkor gör det svårt att säkerställa att de högkvalificerade arbetskraftsmigranterna likabehandlas med motsvarande inhemska arbetstagare. Studien visar också att svensk rätt inte ger högkvalificerade arbetskraftsmigranter något robust medel för att utkräva likabehandling. Mycket talar därmed för att svensk rätt inte uppfyller EU-rättens krav, åtminstone inte i förhållande till de arbetstagare som är anställda av en arbetsgivare i Sverige. För arbetstagare som är föremål för en företagsintern förflyttning eller utstationerade på annat sätt är EU-rättens krav mindre tydliga.