Yrken som försvinner

Författare: Per-Anders Edin, Och Tiernan Evans, Och Georg Graetz, Och Sofia Hernnäs, Och Guy Michaels, Och

Sammanfattning av

Rapport

2019:20

Den snabba tekniska utvecklingen på arbetsmarknaden väcker farhågor om att delar av arbetskraften kommer att drabbas av sysselsättnings- och inkomst-förluster när efterfrågan på deras yrken minskar. I denna rapport skattar vi storleken på dessa förluster för olika grupper av svenska arbetstagare. Vi jämför arbetstagare i yrken som minskar med jämförbara individer i stabila yrken och finner då att arbetstagare i krympande yrken förlorar mellan 2 och 5 procent i kumulativa inkomster mellan 1986 och 2013. För låginkomsttagare inom krympande yrken är inkomstförlusterna betydligt större.