Hur har jobbsökandet förändrats under covid-19?

Författare: Lena Hensvik, Och Thomas Le Barbanchon, Och Roland Rathelot, Och

Sammanfattning av Rapport 2021:1

Den här rapporten undersöker utvecklingen av antalet nyanmälda platser och sökaktiviteten på Arbetsförmedlingens jobbplattform Platsbanken i samband med utbrottet av covid-19. Antalet platsannonser minskade kraftigt under mars 2020, i synnerhet bland yrken inom hotell- och restaurang-, kultur- samt detalj-handelsbranschen. Samtidigt minskade de arbetssökande sin aktivitet på platt-formen, vilket kan ha medfört större svårigheter för arbetsgivarna att anställa, trots att antalet arbetssökande ökade kraftigt. Slutligen visar rapporten att arbets-sökande förändrade sitt sökintresse mot yrken som påverkats mindre negativt av krisen. Resultatet tyder på en vilja hos sökande att anpassa sökbeteendet efter rådande omständigheter på arbetsmarknaden.