På spåret -Om snabbspår för nyanlända med bristyrken

Författare: Sara Martinson, Och Josefin Häggblom, Och

Sammanfattning av Rapport 2021:11

I den här rapporten följer vi upp en arbetsmetod inom Arbetsförmedlingen - snabbspår för nyanlända med bristyrken. Snabbspåren ska ge nyanlända med erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke arbete samtidigt som arbetsgivarna snabbt får nödvändig arbetskraft. Arbetsmetoden är tänkt som en kedja av insatser där kartläggning, bedömning och komplettering av yrkeskunskaper sker delvis parallellt med svenskstudier. I rapporten undersöker vi hur arbetsförmedlare vid fem arbetsförmedlingskontor arbetade med snabbspår under 2017. Vi finner att det funnits flera utmaningar. Arbetsförmedlarna har haft svårt att arbeta enligt metoden då utbildnings- och valideringsplatser delvis saknats, vissa arbetsförmedlare har inte riktigt trott på snabbspårsmetoden i sin helhet och inom vissa yrken verkar det ha varit brist på individer att validera och utbilda. Vi drar även slutsatsen att det finns risk för att deltagarantalet i snabbspåren överskattats.