Hur går det för personer i rutinyrken som förlorar sitt jobb?

Författare: Yaroslav Yakymovych, Och

Sammanfattning av Rapport 2023:1

Arbetsmarknadsläget för dem som arbetar inom yrken med många rutinmässiga moment, rutinyrken, har försämrats i och med att dessa jobb i allt högre grad utförs av maskiner. Rutinarbetare som förlorar jobbet i massuppsägningar är en grupp som drabbas extra hårt i och med att de har svårt att hitta en ny anställning som motsvarar deras färdigheter och arbetslivserfarenhet. Denna studie undersöker hur uppsagda rutinarbetares inkomster, sysselsättning, löner och arbetslöshet utvecklas relativt uppsagda arbetare i andra yrken. Resultaten visar att uppsagda rutinarbetare drabbas av betydligt större förluster än personer i andra yrken, och att skillnaderna består på medellång till lång sikt. Rutinarbetare förlorar totalt ett belopp lika stort som deras årsinkomst innan uppsägning, utöver det icke-rutin-arbetare förlorar. De är också i genomsnitt arbetslösa i 180 fler dagar än jämförbara uppsagda icke-rutinarbetare. En möjlig förklaring till de större förlusterna är att rutinarbetare förlorar mer av sitt yrkes- och branschspecifika humankapital i och med att de inte kan hitta nya jobb som liknar de jobb de hade innan upp-sägning. Jag finner inga indikationer på att rutinarbetare som byter till ett icke-rutinyrke klarar sig bättre. Tvärtom finns belägg för att dessa personer tappar mer på kort och medellång sikt än de som stannar kvar inom rutinyrken. Resultaten visar att automatisering kan ha allvarliga och svåravhjälpta följder för de mest utsatta individerna.