Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2022

Diarienummer: DNR 141/2021

Remisställare:

Finansdepartementet
103 33 Stockholm 

IFAU tillstyrker inte förslaget.

Förslaget innebär en upprepning av den förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar som gjorde under juni-augusti 2021.

Inför förstärkningen 2021 skrev IFAU ett remissvar (dnr 67/2021). Där redogör vi för de resonemang som ledde fram till att vi inte tillstyrkte förslaget då. Dessa resonemang och slutsatser gäller även nu, dvs. IFAU bedömer att förslaget inte är ett effektivt sätt att motverka de negativa effekterna på arbetsmarknaden för unga, eller för att förbättra möjligheterna för de företag som är drabbade av pandemin.    

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Martin Söderström har varit föredragande.