Läxhjälp utjämnar skillnader

En ny rapport från IFAU finner att läxhjälp ger elever mer jämlika förutsättningar.

Publicerades: 03 juni 2010
Författare: Christian Andersson, Och Per Johansson, Och

Rapportförfattarna studerar hur möjligheten att få pedagogiskt stöd vid läxläsning i tidig ålder påverkar elevernas betyg och den sociala sned-rekryteringen till högre studier. Studien är baserad på historiska data med folkskolebarn i Norrbotten under 1940-talet. Stödet verkar vara viktigt för att utjämna skillnader och den sociala snedrekryteringen minskar, särskilt bland de elever som hade låga betyg den första terminen.

Mer om studien

I Norrbotten fanns på 1940-talet arbetsstugor för barn som hade långt till närmaste skola. Barnen gick i vanliga kommunala skolor. På arbetsstugorna hade eleverna dagligen schemalagd tid för läxläsning och en utbildad föreståndarinna hjälpte till. Placeringen vid arbetsstugorna baserades på avståndet till den närmaste skolan och hade alltså ingen koppling till elevernas förmåga. Det gör det möjligt att studera effekterna av extra stöd vid läxläsning genom att jämföra betyg, utbildning, inkomst etc. för arbetsstugeleverna med dem som inte var placerade vid arbetsstugan.

Kontakt

För mer information kontakta Per via e-post per.johansson@ifau.uu.se eller telefon 070-547 10 03.