Arbetsmarknadspolitisk översikt 2003

Publicerades: 07 juli 2010

Författare: Caroline Hall , Och

IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2003” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken. Här beskrivs

  • arbetsmarknadspolitikens huvudsakliga uppgifter och mål
  • arbetsmarknadsmyndigheternas organisation, uppdrag och mål
  • den offentliga arbetsförmedlingens organisation och service
  • villkor och ersättningar för samt viktigare förändringar i de arbetsmarknadspolitiska programmen.

I bilagorna återfinns även en sammanställning av Arbetsmarknadsstyrelsens sökandekategorier med översättningar av namn till engelska, antalet öppet arbetslösa och i program under 2003 samt använda medel uppdelat på respektive program.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Caroline Runeson via e-post: caroline.hall@ifau.uu.se.