Arbetsmarknadspolitisk översikt 2003

Författare: Caroline Hall , Och

Sammanfattning av Rapport 2004:12

Den här rapporten ska ge en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken: dess organisation, verksamhet, mål och medel. Översikten ges sedan 1997 ut årsvis av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).