Arbetsmarknadspolitisk översikt 2008

IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2008” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

Publicerades: 02 juni 2010

Författare: Kristina Sibbmark, Och

I rapporten beskrivs

  • Arbetsförmedlingens organisation, uppdrag, mål och service
  • arbetsmarknadspolitikens huvudsakliga uppgifter och mål
  • reglerna kring arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen och stöden samt de viktiga förändringar som skett under året.

I bilagorna finns även en sammanställning av Arbetsförmedlingens sökandekategorier med översättningar av namn till engelska, antalet öppet arbetslösa och i program under 2008 samt använda medel uppdelat på respektive program.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Kristina på telefon 018-471 70 92, e-post: kristina.sibbmark@ifau.uu.se