Arbetsmarknadspolitisk översikt 2008

Författare: Kristina Sibbmark, Och

Sammanfattning av Rapport 2009:21

IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2008” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

I rapporten beskrivs

  • Arbetsförmedlingens organisation, uppdrag, mål och service
  • arbetsmarknadspolitikens huvudsakliga uppgifter och mål
  • reglerna kring arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen och stöden samt de viktiga förändringar som skett under året.