Arbetsmarknadspolitisk översikt 2012

Publicerades: 30 oktober 2013

Författare: Kristina Sibbmark, Och


IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2012” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

I rapporten beskrivs:

  • Arbetsförmedlingens organisation, uppdrag, mål och service
  • arbetsmarknadspolitikens huvudsakliga uppgifter och mål
  • reglerna kring arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen och stöden samt viktiga förändringar som skett under året.

I bilagorna finns en sammanställning av Arbetsförmedlingens sökande­kategorier på både svenska och engelska, antalet öppet arbetslösa och i program under 2012 samt använda medel uppdelat på respektive program.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Kristina på telefon 018-471 70 92, e-post: kristina.sibbmark@ifau.uu.se