Arbetsmarknadspolitisk översikt 2012

Författare: Kristina Sibbmark, Och

Sammanfattning av

Rapport

2013:22

Rapporten ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken 2012.