Arbetsmarknadspolitisk översikt 2012

Författare: Kristina Sibbmark, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:22

Rapporten ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken 2012.