Dokumenterade arbetsmetoder – används och gillas av arbetsförmedlare

För att öka effektivitet och enhetlighet använder Arbetsförmedlingen sedan 2003 en rad konkreta och dokumenterade tjänster och metoder. En ny IFAU-rapport visar att tjänsterna och metoderna är välanvända och uppskattade.

Publicerades: 01 juni 2011

Författare: Daniela Lundin, Och Martin Lundin, Och

Arbetsförmedlingen har under åren fått kritik för att vara svårstyrd och brista i likabehandling. Som ett svar på det införde Arbetsförmedlingen styrning genom ett enhetligt tjänsteutbud och kvalitets¬säkrade metoder. Målet var att arbetssökande eller arbetsgivare skulle få samma service oavsett var i landet de fick hjälp. Ett tiotal tjänster (t.ex. rekrytera, söka arbete och utbildning till arbete) och ett fyrtiotal metoder (t.ex. bemötande, gruppinformation och inskrivning och introduktion) utarbetades.

I princip alla arbetsförmedlare säger att de använder sig av de dokumenterade arbetssätten. En klar majoritet, 65 procent, menar vidare att det dagliga arbetet påverkas i ganska eller mycket stor utsträckning av detta.

Förmedlare och arbetsförmedlingschefer är nöjda

Både arbetsförmedlare som kontorschefer är positiva, menar Martin Lundin som är en av rapportförfattarna:

– Vi finner att nio av tio chefer och åtta av tio arbetsförmedlare tycker att det är bra att tjänsterna och metoderna finns.

Det finns dock utrymme för vissa förbättringar. Det är till exempel oklart vilka kriterier som legat till grund för urvalet av metoder, och om det verkligen är effektiva arbetssätt.

– Arbetsförmedlingen hänvisar ofta till ”beprövad erfarenhet”. Visst kan det vara så att arbetssättet är lämpligt, men ett oprecist ”beprövad erfarenhet” är knappast ett helt övertygande bevis, fortsätter Martin Lundin.

Enkäter och intervjuer

Rapporten bygger på enkäter till arbetsförmedlare och arbetsförmedlings¬chefer, intervjuer och analyser av dokument och rör perioden 2003–09.

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Martin Lundin på telefon 018-471 60 59, eller e-post martin.lundin@ifau.uu.se