Hjälp till nytt arbete genom kollektivavtal: en översikt

IFAU har gjort en översikt av vilka parter som sluter s k omställningsavtal, vilka som omfattas av avtalen och hur den verksamhet ser ut som bedrivs utifrån avtalen. Jämförelser görs också med arbetsförmedlingens verksamhet.

Publicerades: 30 juni 2010

Författare: Sara Martinson, Och

De uppsagda får individuell hjälp och rådgivning

Omställningsavtalen är kollektivavtal tecknade mellan arbetsmarknadens parter. Verksamheten administreras av s k trygghetsråd som drivs av parterna som tecknat avtalet. Genom trygghetsrådens verksamhet får uppsagda stöd och hjälp att hitta ett nytt arbete eller starta eget företag. Personlig rådgivning och coachning ges under uppsägningstiden. Till skillnad från på arbetsförmedlingen erbjuds denna service innan den uppsagde blir arbetslös. Hur länge den uppsagde får hjälp varierar mellan avtalsområdena. De flesta trygghetsråd ger bidrag för t ex utbildning, praktik, start av eget företag, inskolning på ett nytt arbete och pendlingskostnader.

De arbetslösa kan få kompletterande ersättning till a-kassan

När den uppsagde blir arbetslös kan han eller hon, beroende på avtal, få ett engångsbelopp (avgångsbidrag), eller en kontinuerlig ersättning som fyller ut a-kassan till 70–80 % av lönen (avgångsersättning). För att få del av ersättningarna måste den uppsagde ha arbetat en viss tid på arbetsplatsen, oftast minst ett år. Ett par trygghetsråd har en nedre åldersgräns på 40 år. 

Effekterna av omställningsavtalen är en öppen fråga

Det har inte gjorts några effektutvärderingar av omställningsavtalen som svarar på frågan vad som hade hänt med deltagarna om de inte fått hjälp. Det går därför inte att säga om trygghetsråden är mer effektiva än arbetsförmedlingen.

Drygt två miljoner arbetstagare omfattas

Sedan 2004 omfattas cirka 2 miljoner arbetstagare av omställningsavtal, ungefär 43 % av arbetskraften. Störst är Trygghetsfonden TSL (Svenskt Näringsliv och LO) och TRR Trygghetsrådet (Svenskt Näringsliv och PTK). Omställningsavtal finns även bl a för statsanställda, bankanställda, anställda i kommunnära bolag, frivilligorganisationer och fastighetsföretag. Råden ska vara ett komplement till den ordinarie arbetsmarknadspolitiken och finansieras genom att arbetsgivaren betalar en andel av lönesumman.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Sara på telefon: 018-471 70 91 eller via e-post: sara.martinson@ifau.uu.se