Omställningsavtalen: mellan vilka, för vilka och på vilket sätt?

Författare: Sara Martinson, Och

Sammanfattning av Rapport 2005:15

I rapporten redogörs för de omställningsavtal som finns på den svenska arbets­marknaden. Omställningsavtalen är tecknade mellan arbetsmarknadens parter och administreras av sju kollektivavtalsstiftelser, med ett samlingsnamn kallade trygghetsråd. Störst är TRR Trygghetsrådet för tjänstemän inom den privata sektorn. Drygt två miljoner arbetstagare omfattas idag av något trygghetsråd (cirka 43 % av arbetskraften). Genom individanpassat arbete ges personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist stöd och hjälp att hitta ny försörjning: dels genom omställnings­stöd, dels ekonomiskt stöd i form av ett engångsbe­lopp eller en utfyllnad av a-kassan. Verksamheten finansieras genom att ar­betsgiva­ren betalar en procentuell andel av lönesumman. För att vara berättigad till omställningsstöd ska personen vara uppsagd på grund av arbetsbrist. Till det kan vissa andra kvalificerings­regler komma. Trygghetsrådens arbete skiljer sig från arbets­förmed­lingens i det att de ofta ger hjälp under uppsägningstiden, har en mer avgränsad kundgrupp och satsar mer på personlig rådgivning.