Homosexuella jobbsökande diskrimineras

Homosexuella är diskriminerade på arbetsmarknaden, men det finns tecken på att diskrimineringen är mindre i Sverige än i andra europeiska länder. Det verkar också som om de homosexuella möter störst svårigheter i de yrken som traditionellt associeras med deras kön. Det visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 06 december 2011

Författare: Ali Ahmed, Och Lina Aldén Andersson, Och Mats Hammarstedt, Och

Rapportförfattarna skickade ut 4 000 fiktiva ansökningshandlingar till arbetsgivare som annonserat om lediga jobb på Arbetsförmedlingens platsbank under augusti 2010–januari 2011. De påhittade sökandena var antingen hetero- eller homosexuella och indikerade sexuell läggning genom att uppge att de var gifta med en person av samma eller motsatt kön. Samtliga var intresserade av friluftsliv, men de homosexuella sökandena angav också att de var engagerade i Pridefestivalen och RFSL medan de heterosexuella angav att de arbetat ideellt för Röda korset. De sökande var alla 32 år, hade 11–15 års relevant erfarenhet och hette Erik alternativt Maria Johansson.

De heterosexuella fick flest positiva svar. Heterosexuella kvinnor fick en positiv respons i form av erbjudande om jobbintervjuer eller jobb, alternativt en uppmaning om att skicka mer information, i 32 procent av fallen. Motsvarande siffra för de homosexuella kvinnorna var 26 procent. En skillnad på cirka 23 procent. De heterosexuella männen fick ett positivt svar i cirka 30 procent av fallen, jämfört med de homosexuella männen där 26 procent fick positiva svar. En skillnad på cirka 15 procent.

Lägre diskriminering i Sverige än i andra länder

Diskrimineringen är mindre omfattande än vad man funnit i liknande studier från andra europeiska länder. Storleken är också mindre än vad som framkommit i studier av etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden.

Störst diskriminering när individen inte passar in i könsstereotypen

Resultaten tyder på att diskrimineringen mot homosexuella arbetssökande är koncentrerad till vissa yrken. Det verkar som homosexuella män framförallt diskrimineras då de söker anställning i mansdominerade yrken, medan homosexuella kvinnor diskrimineras då de söker anställning i kvinnodominerade yrken.

– Det visar en ny dimension av den könssegregerade arbetsmarknaden där personer som inte passar in i den traditionella heterosexuella stereotypen diskrimineras, säger Ali Ahmed som är en av rapportförfattarna.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta Ali Ahmed (ali.ahmed@liu.se).