Hur förändras ledigheten med fler föräldrapenningdagar?

Både mammor och pappor är lediga längre med fler betalda föräldradagar. De extra dagarna både förlänger sammanhängande ledighet och sprids ut över många år. Det är oklart om pappamånaderna har ökat pappornas sammanhängande ledighet. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 29 november 2012
Författare: Arizo Karimi, Och Erica Lindahl, Och Peter Skogman Thoursie, Och

Föräldraförsäkringen utökades med 90 föräldrapenningdagar år 1989 och med ytterligare dagar vikta åt den ena föräldern år 1995 och 2002 (s.k. ”pappamånader”). Rapportförfattarna är intresserade av hur föräldrarna använder dessa dagar. Är ledigheten sammanhängande eller spridd? Vilka skillnader finns det mellan könen?

Den extra ledigheten användes av båda föräldrarna

Både mammor och pappor var hemma längre som en följd av de utökade föräldrapenningdagarna 1989 och de använde lika många av de extra dagarna. De använde två tredjedelar för att förlänga den sammanhängande ledigheten och resten togs ut som strödagar upp till att barnen var åtta år.

– Att mammor och pappor använde de ytterligare dagarna i lika stor utsträckning även fast de kunde fördela dem fritt förvånade oss, säger Arizo Karimi. För papporna innebar detta en stor ökning av den totala ledigheten. Däremot verkar pappamånaderna inte ha påverkat pappornas faktiska sammanhängande ledighet nämnvärt.

Bakgrund och metod

Kvinnor tar ut den största delen av föräldraledigheten, vilket tidigare forskning funnit vara en viktig förklaring till att inkomster och löner skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Rapportförfattarna jämför arbetsutbudet hos föräldrar som fick sitt första barn före och efter de tre reformerna (1989, 1995, 2002), justerat för tids- och säsongstrender. Analysen baseras på registerdata från SCB och Försäkringskassan.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Erica Lindahl på 018-471 60 57 eller erica.lindahl@ifau.uu.se.