Effekter av föräldrapenning på arbetsutbud

Författare: Arizo Karimi, Och Erica Lindahl, Och Peter Skogman Thoursie, Och

Sammanfattning av Rapport 2012:22

Kvinnor tar ut den största delen av föräldraledigheten, vilket troligtvis är en viktig orsak till könsskillnaden i inkomster och löner. Flera länder för en politik som syftar till att främja en mer jämn könsuppdelning av föräldraledigheten. I denna studie undersöker vi betydelsen av de tre senaste reformerna i den svenska föräldraförsäkringen för kvinnors och mäns föräldraledighet. Vi skiljer på uttag av föräldrapenning och ledighet från jobbet för att ta hand om barn, vilket nödvändigtvis inte är samma sak i den svenska föräldraförsäkringen. Slutsatsen är att pappor ökade sin ledighet lika mycket som mammorna när den betalda föräldraledigheten ökade från 12 till 15 månader 1989. De båda pappamånaderna, som infördes 1995 och 2002 och som innebar att betalda dagar reserverades till vardera föräldern, verkar däremot inte ha påverkat arbetsutbudet nämnvärt.