Inkomst och utbildning går i arv i flera generationer

Sambanden mellan olika generationers inkomster och utbildning inom en familj är överraskande starka, det visar en ny IFAU-rapport som studerat upp till fyra generationer.

Publicerades: 20 juni 2012

Författare: Mikael Lindahl, Och Mårten Palme, Och Sofia Sandgren-Massih, Och Anna Sjögren, Och

Föräldrarnas inkomst och utbildning spelar stor roll för barnens utbildning och inkomst, det är välkänt. Men äldre generationer spelar förvånansvärt stor roll för barnbarn- och till och med barnbarnsbarn. Rapportförfattarna har studerat cirka 900 släkter i fyra generationer med utgångspunkt i de barn som gick i årskurs tre i Malmö år 1938, från anfäder födda i slutet av 1800-talet till individer som är födda på 1980-talet och utbildat sig under 2000-talets första år. Det unika datamaterialet har gjort det möjligt att studera hur inkomster och utbildning ”går i arv” i släkten över flera generationer.

Förvånansvärt starka inkomstsamband

Sambandet mellan mor- och farföräldrarnas och barnbarnens inkomst är starkt. När det mäts direkt visar rapporten att sambandet är betydligt starkare än vad man skulle vänta sig av indirekta uppskattningar baserade på sambanden mellan föräldrars och barns inkomster. Om far- och morföräldrarna tillhörde den översta femtedelen av inkomstfördelningen har deras barnbarn mer än dubbelt så stor chans som andra att också vara i toppen av inkomstfördelningen.

– Vi blev förvånade av att sambanden var så starka mellan far- och morföräldrar och deras barnbarn. Det tyder på att det tar längre tid att utjämna olikheter än vad vi trott tidigare, säger Anna Sjögren som är en av dem som skrivit rapporten.

Hög utbildningsnivå går i arv

Sambandet mellan förfädernas och senare generationers utbildning är också starkt, framförallt bland dem med högre utbildning. Om förfadern hade mer utbildning än den obligatoriska folkskolan är till exempel sannolikheten stor att barnbarns-barnen tillhör de högst utbildade fyra generationer senare. Individer som har de lägst utbildade förfäderna är dock bara obetydligt överrepresenterade bland dem som idag endast har grundskoleutbildning.

– Resultaten tyder på att kultur och sociala faktorer som inte så lätt fångas i data är betydelsefulla för en individs utbildning och inkomst och att de dessutom påverkar under flera generationer.

Metod

I rapporten undersöks hur utbildning och livsinkomster överförs mellan generationer inom en och samma familj. Styrkan i de intergenerationella utbildningssambanden skattas för fyra generationer och styrkan i inkomstsambanden skattas för tre generationer.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta Anna Sjögren på 018-471 60 58 eller anna.sjogren@ifau.uu.se