Kärlek och ekonomi, om änkepensionens effekter på äktenskapen

Ett giftermål handlar inte bara om kärlek, utan även om ekonomiska överväganden. Strax innan änkepensionen togs bort den 1 januari 1990 planerade många par för pensionen genom att gifta sig. Par som tjänade mer på att gifta sig var mer benägna att ingå äktenskap.

Publicerades: 08 april 2015
Författare: Petra Persson, Och

Fram till och med 1989 blev par som gifte sig berättigade till så kallad änkepension. När maken dog fick den efterlevande makan pensionstillägg. Tillägget beräknades på hur stor pension maken och den efterlevande makan hade. Ju högre pension för mannen och ju lägre för kvinnan, desto högre änkepension.

Fler äktenskap bland dem som gynnades ekonomiskt

Borttagandet av änkepensionen ledde till en kraftig ökning av antalet vigslar under sista halvåret 1989. Par som hade mer ekonomiskt att vinna på äktenskapet gifte sig i högre utsträckning. Ökningen var störst bland äldre par, par som hade ojämnt fördelad inkomst samt par där maken faktiskt avled kort efter 1990.

– Äldre par hade högre förväntat värde på änkepensionen eftersom eventuella utbetalningar låg närmare i tiden och de tjänat in större pensionsgrundande inkomst innan 1989, säger Petra Persson som skrivit rapporten. Men även yngre par påverkades, vilket betyder att de använde äktenskap som en viktig del av sin planering för att säkerställa ekonomisk trygghet 40 år framåt i tiden.  Det pekar på att om vi enbart tittar på hushållens sparande kan vi få en alltför dyster bild av deras kapacitet att planera för ekonomisk trygghet i pensionsåldern, säger hon.

Högre risk för skilsmässa

För ovanligt många slutade dock 1989 års äktenskap med en skilsmässa. På tio års sikt var sannolikheten att skiljas 4,23 procentenheter högre bland dem som gifte sig under det sista kvartalet 1989 än bland jämförbara par som gifte sig något år tidigare. Eftersom cirka 16 procent av alla par skiljer sig inom tio år i den här studie­populationen så innebär det att par som gifte sig under det sista kvartalet 1989 hade ungefär 26 procent högre skilsmässorisk jämfört med kontrollgruppen.

– Framför allt tycks det vara par som annars inte hade gift sig som skiljer sig, säger Petra Persson.

Ökat arbetsutbud bland äldre män

Barnlösa par som varit gifta en kortare tid förlorade rätten till änkepension. Bland dessa par tycks skilsmässorna öka i samband med pensioneringen, jämfört med liknande par som behöll rätten till änkepension. Förlusten av änkepensionen ledde dessutom i denna grupp till att män över 62 års ålder arbetade mer och längre. En möjlig tolkning är att paren istället för den uteblivna änkepensionen på detta sätt byggde upp ett extra kapital till kvinnan.

Data och metod

Rapportförfattaren jämför med hjälp av regressionsanalys par som ingått äktenskap 1968–2009 och som omfattas respektive inte omfattas av reformen. Författaren tar hjälp av en rad demografiska och socioekonomiska faktorer som utbildning, inkomst och kognitiva färdigheter.

Kontakt

För mer information kontakta Petra Persson på perssonp@stanford.edu.