Krav på aktivering av socialbidragstagare påverkar inte flyttbeslut

Socialbidragstagarna i Stockholm flyttade inte för att undvika skarpare aktiveringskrav visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 21 juni 2010

Författare: Karin Edmark, Och

Aktivering av socialbidragstagare

En ändring av Socialtjänstlagen 1998 gav kommuner och stadsdelar större möjlighet att ställa krav på motprestationer för att få socialbidrag. Efter lagändringen har en rad kommuner och stadsdelar infört så kallade aktiveringsprogram. Programmen består av jobbsökar- och praktikaktiviteter som är obligatoriska för alla arbetsföra socialbidragstagare.

Risk att olika regler för aktivering påverkar flyttbeslut

Kraven för vilken motprestation som krävs för att få försörjningsstöd varierar därmed mellan stadsdelar och kommuner. En risk med det här systemet är att socialbidragstagare flyttar till mer generösa kommuner och stadsdelar. En sådan utveckling kan i förlängningen leda till att alla kommuner och stadsdelar blir mindre generösa. Det är därför viktigt att undersöka om olika bidragsregler påverkar socialbidragstagares flyttbeslut.

Inga effekter på flyttbeteendet

Resultatet av undersökningen tyder inte på att olika krav på aktivering påverkar flyttbeteendet. I undersökningen används information om flyttbeslut för individer i 11 av Stockholms stadsdelar under perioden 1994–2003.

En fördel med den här undersökningen, jämfört med tidigare studier, är att vi analyserar stadsdelar i samma kommun. På så vis minimerar vi risken att faktorer som kan variera mellan kommuner påverkar resultatet.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta oss på ifau@ifau.uu.se.