Löneskillnader en av flera anledningar till att mammor vabbar mer

Mammor tar ut mer tillfällig föräldrapenning (vab) än pappor. Ju lägre lön mamman har i förhållande till pappan desto större är hennes andel av familjens totala uttag av vab. Men ekonomin är inte hela förklaringen till det ojämna uttaget av vab visar en ny rapport från IFAU skriven av Katarina Boye vid Stockholms universitet.

Publicerades: 26 februari 2014

Författare: Katarina Boye, Och

Den som tjänar minst i ett par vabbar mer, det gäller både mammor och pappor.

– Inkomsttaket i försäkringen gör att papporna ofta förlorar mer på att vara hemma, vilket kan vara en förklaring till att mammorna vabbar mer, säger Katarina Boye. Andra förklaringar kan vara att den med högst lön har lättare att få sin vilja igenom, eller att man uppfattar att den som har högst lön har det viktigaste arbetet, fortsätter hon.

Papporna tar ut ca 36 procent av vabdagarna i genomsnitt. I par där mamman och pappan har samma inkomst tar pappan ut drygt 38 procent av dagarna i genomsnitt. Det är alltså inte bara ekonomin som spelar roll.

Samma yrke betyder inte alltid att man delar lika

Föräldrapar där mamman och pappan har samma yrke, och därigenom samma förutsättningar att vara frånvarande från jobbet, delar vabdagarna något mer lika.

– Förklaringen till dessa pars något mer jämna uttag tycks dock inte vara att de har samma arbetsvillkor. Min tolkning är att de har mer jämställda värderingar, alternativt att kvinnorna i dessa par är mer karriärorienterade och därför vabbar mindre, fortsätter Katarina Boye.

– Mammorna vabbar mer även när vi tagit hänsyn till löneskillnader och att män och kvinnor har olika yrken. Anledningen till det har troligen mer med samhällets normer och föreställningar kring kön att göra, avslutar hon.

Bakgrund

Rapportförfattaren studerar uttaget av vab bland ca 22 500 par som fick sitt första barn 1999–2002. Syftet med rapporten är att undersöka vilken betydelse skillnader i inkomst och arbets­förhållanden har för hur föräldrarna fördelar vabdagarna mellan sig.

Kontakt

Katarina Boye nås på katarina.boye@sofi.su.se alternativt 08-674 79 97.