Samband mellan anställningsskydd och föräldrarelaterad frånvaro

En ny rapport från IFAU är den första som studerar sambanden mellan ett minskat anställningsskydd och hur föräldrar väljer att vara hemma med barnen vid sjukdom (vab) och föräldraledighet.

Publicerades: 05 februari 2013

Författare: Martin Olsson, Och

Minskat anställningsskydd och minskad frånvaro

Företag med högst tio anställda kan sedan 2001 vid arbetsbrist undanta två anställda från den så kallade ”sist in först ut”-regeln. Rapporten uppskattar att denna försämring av anställningsskyddet har inneburit att uttaget av tillfällig föräldrapenning (vab) minskat med i genomsnitt 6 procent per år (0,05 dagar) och uttaget av föräldrapenning med i genomsnitt 11 procent per år (0,7 dagar) bland anställda i små företag.

– Frånvaron minskar i de små företagen och mina resultat tyder på att minskningen orsakas av det försämrade anställningsskyddet. Men det är komplicerat att fastställa att det verkligen rör sig om en effekt av reformen, och vi behöver mer forskning på området säger Martin Olsson som är rapport­författare.

Att anställda på småföretag tar ut mindre föräldrarelaterad ledighet kan dels bero på att de som jobbar på små företag blir mindre villiga att använda föräldrapenning och vab, dels att sammansättningen av anställda i små företag förändrats så att småbarnsföräldrar i mindre utsträckning jobbar där.

Resultatet att anställningsskydd och frånvaro hänger samman på det här sättet ligger i linje med tidigare forskning.

– Att föräldrarna är borta mindre är ingen överraskning fortsätter Martin Olsson. Tidigare studier har nämligen visat att anställningsskyddet och dess utformning t.ex. kan påverka den anställdes sjukfrånvarobeteende. Jag ser också vissa tendenser till att föräldrarna omfördelar sin tid så att den andra föräldern med bättre anställningsskydd är hemma istället för den föräldern som arbetar i småföretag. Det är därmed inte säkert att barnen drabbas i termer av att de får vara hemma mindre, avslutar han.

Metod

Den föräldrarelaterade frånvaron hos anställda i småföretag (2–10 anställda) jämförs med motsvarande frånvaro bland anställda i större företag (11–50 anställda). Detta görs före och efter reformen år 2001. Analysen bygger på antagandet att frånvaron skulle ha haft en liknande utveckling över tid i små och större företag om anställningsskyddet inte hade förändrats. Under detta antagande är det möjligt att avgöra om uppluckringen av turordningsregeln i Las påverkade uttag av föräldrarelaterad frånvaro hos anställda i företag med högst tio anställda.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Martin Olsson via e-post: martin.olsson@ifn.se alternativt +90 536 324 67 82.