Subventionerad sysselsättning och intensiv arbetsförmedling hjälper de arbetslösa

Subventionerad sysselsättning och intensiv arbetsförmedling hjälper arbetslösa till arbete. Även arbetsmarknadsutbildning och obligatoriska program som testar arbetsviljan hos de sökande kan vara bra. Det visar en ny IFAU-översikt av nationalekonomisk forskning om arbetsmarknadspolitik.

Publicerades: 24 maj 2011

Författare: Anders Forslund, Och Johan Vikström, Och

Rapportförfattarna relaterar den svenska politiken till forskningsresultat från Sverige och andra länder. Det finns några viktiga slutsatser att särskilt lyfta fram:

Arbetsförmedling är viktigt

För det första tycks arbetsförmedlarnas arbete vara viktigt. Stöd och rådgivning i kombination med den kontroll som regelbundna besök ger verkar vara ett effektivt sätt att få arbetslösa tillbaka i arbete.

Arbetsmarknadsutbildningen bättre idag

För det andra leder arbetsmarknadsutbildningen oftare till jobb idag jämfört med 1990-talet. Det kan bero på ett bättre arbetsmarknadsläge, men även en högre träffsäkerhet genom att platserna är färre och att utbildningarna har haft ett mål att 70 procent av deltagarna ska ha ett jobb efter avslutad utbildning. Dessutom går det inte längre att använda utbildningen för att kvalificera sig för en ny period med arbetslöshetsersättning, och det är en viktig orsak till att den är bättre idag, menar Anders Forslund som är en av rapportförfattarna:

– Deltagarna är troligen mer motiverade idag, vilket tillsammans med att kursplatserna är färre och kurserna mer inriktade på jobb gör att arbetsmarknadsutbildningen fungerar bra.

Subventionerade anställningar hjälper till arbete

För det tredje verkar det enligt forskningen gå fortare för den arbetslöse att få arbete om han eller hon under en period är hos en arbetsgivare med hjälp av lönesubvention, jämfört med att söka arbete som öppet arbetslös. Effekten är bättre ju mer platsen liknar ordinarie anställningar som anställningsstöd och starta eget-bidrag.

Syftet med obligatoriska program

För det fjärde diskuterar rapportförfattarna obligatoriska program av typen jobb- och utvecklingsgarantin. Obligatoriska program kan vara ett bra sätt för att testa arbetsviljan hos de sökande. Hotet att behöva delta i ett program som tar mycket tid (fas tre) kan göra att sökande lämnar arbetslösheten strax innan, så kallade annonseringseffekter.

– Men det gäller bara sökande som är arbetslösa en lång tid trots att de egentligen har förutsättningar att få ett jobb, säger Anders Forslund. Övriga kommer att gå in i programmet och riskera att bli kvar där. De hittar troligtvis inte jobb fortare för att man konfiskerar deras fritid

Kompletterande aktörer

Under de senaste åren har kompletterande aktörer tagit över en del av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Författarna konstaterar att forskningen inte ger något stöd för att kompletterande aktörer skulle minska arbetslösheten.

Kontakt

Om du vill du veta mera kontakta Anders Forslund på 018-471 70 76  eller Johan Vikström på 072-325 10 29. De nås även via förnamn.efternamn@ifau.uu.se