Subventionerade p-piller för tonåringar minskar aborter och tonårsfödslar

Aborter och tonårsfödslar minskar i de kommuner och landsting som subventionerar p-piller för tonåringar. Subventionen verkar däremot inte ha några effekter på flickornas framgång på arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 28 maj 2010

Författare: Hans Grönqvist, Och

Antalet tonårsfödslar och aborter minskade

Subventionerade p-piller minskade antalet aborter med ungefär 8 procent. Antalet tonårsfödslar minskade också bland flickor som hade tillgång till subventionen under lång tid. Effekten var särskilt kraftig bland flickor med föräldrar som har låg utbildning och låg inkomst.

Subventionen verkar inte ha några arbetsmarknadseffekter

Det finns ingen statistiskt säkerställd effekt av subventionen på hur det går för flickorna senare i livet på arbetsmarknaden. Eftersom oplanerade graviditeter i tidigare studier ofta har visat sig försvåra för kvinnor på arbetsmarknaden kan resultatet verka något oväntat. Men förklaringen till resultatet i denna studie är troligen att effekten på tonårsfödslar totalt sett är för liten för att den ska gå att spåra i mått på genomsnittlig arbetsmarknadsframgång.

Subventionen infördes successivt

Från och med 1989 började vissa kommuner och landsting i Sverige att subventionera p-piller. Priset för p-piller blev i genomsnitt 75 procent lägre för tonåringar. Subventionen har sedan successivt införts i resten av landet.

Jämförelse mellan grupper med olika tillgång till subventionen

Eftersom subventionen infördes successivt hade ungdomar i vissa kommuner tillgång till subventionerade p-piller, medan ungdomar i andra kommuner inte hade det. Genom att jämföra grupper som hade tillgång till subventionerade p-piller med kontrollgrupper utan tillgång tar författaren hänsyn till de flesta andra faktorer som skulle kunna misstolkas som en effekt av subventionen. Undersökningen baseras på registerdata från SCB och Socialstyrelsen.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Hans Grönqvist på telefon 08-16 24 98 eller via e-post hans.gronqvist@sofi.su.se