Effekter av att subventionera p-piller för tonåringar på barnafödande, utbildning och arbetsmarknad

Sammanfattning av

Rapport

2009:6

Denna artikel studerar effekterna av en reform där svenska kommuner och landsting 1989 och framåt började subventionera p-piller för tonåringar. Resul­taten visar att subventionen ledde till ungefär 8 procent färre aborter samt att antalet tonårsfödslar minskade kraftigt. Däremot finner artikeln inga statistiskt säkerställda effekter på hur det går senare i livet för tonåringarna.