Tidiga insatser ökade sjukfrånvaro och sjukersättning

Att få hjälp och kartläggning tidigt verkar förlänga sjukskrivningstiden och öka andelen som får sjuk- och aktivitetsersättning, det visar en ny IFAU-rapport. Det gäller särskilt för dem som saknar ett arbete att gå tillbaka till.

Publicerades: 07 maj 2012

Författare: Per Engström, Och Pathric Hägglund, Och Per Johansson, Och

Under 2007 genomfördes ett experiment med 13 500 sjukskrivna deltagare. Hälften av gruppen lottades att få sina rehabiliteringsbehov kartlagda och bedömda av Försäkringskassan inom sex veckor efter sjukskrivningen, och hälften av gruppen fick hjälp senare. Rapportförfattarna finner att tidig hjälp ökade risken för att ha sjuk- och aktivitetsersättning med 20 procent. Det är tvärt emot den vanliga uppfattningen att tidiga insatser skulle minska risken.

– Vi blev lite förvånade över resultatet, säger Pathric Hägglund som är en av rapportförfattarna. Vi vet inte direkt vad det beror på, kanske låser insatserna in vissa sjukskrivna och ger dem en identitet som sjuka?

Större effekt hos arbetslösa

De arbetslösa som ingick i experimentet hade högre sannolikhet än dem med anställning att vara sjukskrivna längre och att få sjuk- och aktivitetsersättning.

– Sex månader efter kartläggningen hade de arbetslösa en dubbelt så hög sannolikhet att ha sjuk- och aktivitetsersättning. Vi tolkar det som att individers egna drivkrafter och incitament spelar roll för hur snabbt man återgår till arbetslivet, säger Pathric Hägglund.

Sassam-kartläggning

De sjukskrivna gjorde en s.k. Sassam-kartläggning och hade ett avstämningsmöte för att utreda rehabilitering och förutsättningar för arbete. Sassam står för ”strukturerad arbetsmetodik för sjukfallshantering och samordnad rehabilitering”. Vid avstämningsmötet deltar även läkare och/eller arbetsgivare.

Kontakt

Frågor besvaras av Pathric Hägglund tel. 08-58 00 15 18, Per Engström tel. 018-471 79 34 eller Per Johansson tel. 018-471 70 86.