Adoptivföräldrar delar föräldraledigheten lika ojämnt som andra föräldrapar

Föräldrar som adopterat ett barn delar föräldraledigheten på ungefär samma sätt som familjer som fått ett biologiskt barn. Det visar ett nytt working paper från IFAU, skrivet av två forskare vid Stockholms universitet.

Publicerades: 23 september 2022

Författare: Ylva Moberg, Och Maaike van der Vleuten, Och

Forskarna jämför hur föräldrapar med ett biologiskt barn respektive föräldrapar med ett adopterat barn tar ut sin föräldraledighet. Föräldraparen som jämförs liknar varandra så till vida att de exempelvis har samma ålder, utbildning och inkomst.

De båda föräldragrupperna tog ut sin föräldraledighet på liknande sätt. De biologiska mammorna använde exempelvis 82 procent av föräldrapenningdagarna, medan adoptivmammorna använde 80 procent av dagarna. Både biologiska- och adoptivmammor tog den första och längsta tiden med barnet och papporna var i normalfallet föräldralediga efter att mammorna varit hemma i ungefär ett år.

–Vi var intresserade av om föräldrars ojämna uttag av föräldradagar förklaras av att kvinnor är gravida och ammar, säger Ylva Moberg som är en av forskarna bakom rapporten.

–Vår slutsats utifrån de här resultaten är att det i alla fall inte är hela förklaringen, utan att normer och värderingar spelar en viktig roll för hur föräldraledigheten delas, avslutar hon.  

Data och metod

I studien ingick nästan 50 000 föräldrar som fick barn 1994–2019, varav ungefär 46 000 var biologiska föräldrar och nästan 4 000 adoptivföräldrar. Data kommer från IFAU:s databas. Paren följs i tre år efter det att barnet kommer.

Forskarna jämför föräldrapar som är så lika som möjligt utifrån observerbara karaktäristika som ålder, utbildning och inkomst. För att ta fram jämförelseparen grupperas individerna utifrån så kallad coarsened exact matching.

Kontakt

IFAU Working paper 2022:18 är skrivet av Ylva Moberg och Maaike van der Vleuten vid Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms universitet. För mer information kontakta Ylva på ylva.moberg@sofi.su.se