Arbetsgivarkontakter viktiga för ungdomarnas första riktiga jobb

Sommar- och extrajobb är en inkörsport till det första varaktiga jobbet för yrkesutbildade gymnasieelever. Om arbetsgivaren lägger ner sin verksamhet blir arbetsmarknadsinträdet svårare. Det visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 21 oktober 2020

Författare: Dagmar Müller, Och

För gymnasiestudenter på yrkesprogram är personliga kontakter med arbetsgivare genom sommar- och extrajobb en viktig språngbräda in på arbetsmarknaden, det har tidigare forskning visat.

Under de senaste trettio åren har mer än 70 procent av yrkeseleverna haft ett extrajobb eller ett sommarjobb under gymnasietiden. Ungefär 30 procent av dem som hittar ett varaktigt jobb efter avslutat gymnasium återvänder till samma arbetsgivare som de tidigare haft ett tillfälligt jobb hos.

– Efter fem år har två tredjedelar bytt jobb, så arbetet är rätt kortvarigt men det första riktiga jobbet är viktigt för att få den första arbetslivserfarenheten, säger rapportförfattaren Dagmar Müller.

Problem om arbetsplatsen läggs ner

Det går sämre för den cirka 1-1,5 procent av yrkeseleverna som under skoltiden jobbade på en arbetsplats som lades ner ungefär samtidigt som de slutade gymnasiet. Jämfört med sina klasskamrater hade ungdomar som förlorade en arbetsgivarkontakt på det här sättet cirka 3 procentenheter lägre sannolikhet att hitta ett varaktigt jobb och 13 procent lägre arbetsinkomster direkt efter gymnasiet.

–Det är rätt stora effekter. Även om skillnaden mellan grupperna minskar med tiden påverkas de här eleverna i upp till ett årtionde efter avslutat gymnasium. Allra sämst går det för dem som förlorar en arbetsgivarkontakt inom den egna branschen, avslutar Dagmar Müller.

Metod och datamaterial

Rapportförfattaren studerar mer än 700 000  yrkeselever som gick ut gymnasiet 1986-2015 och som jobbade under skoltiden. Elever från samma klass jämförs. Vissa elever hade möjlighet att återvända till en tidigare sommar- eller extrajobbarbetsplats efter avslutat gymnasium medan andra inte hade denna möjlighet på grund av att arbetsplatsen lades ner strax före skolavslutningen.

Elevernas arbetsmarknadsutfall, inkomster, arbetsplatser och bakgrundsegenskaper studeras med hjälp av anonymiserade registerdata från Statistiska centralbyrån. En individ beräknas som sysselsatt om jobbet varade minst fyra månader och genererade en större inkomst än tre gånger en månatlig miniminivå.

Kontakt

IFAU-rapport 2020:18 är skriven av Dagmar Müller. Den är en sammanfattning av Working paper 2020:17. För mer information, kontakta Dagmar Müller på dagmar.muller@ifn.se