Betydelsen av arbetsgivarkontakter för ungdomars arbetsmarknadsinträde

Författare: Dagmar Müller, Och

Sammanfattning av Rapport 2020:18

Rapporten undersöker betydelsen av arbetsgivarkontakter från extra- och sommarjobb under skoltiden för ungdomars arbetsmarknadsinträde och framtida karriär. Jag analyserar hur arbetsmarknadsinträdet för ungdomar som går på en yrkeslinje på gymnasiet påverkas av att arbetsplatsen där de jobbat under skoltiden läggs ner strax före examen och deras potentiella arbetsmarknadsinträde. Jag jämför ungdomar som gick i samma klass och samma yrkesprogram, där vissa hade kvar sin arbetsgivarkontakt när de slutade skolan medan andra förlorade sin kontakt. Resultaten visar att ungdomar som förlorade en arbetsgivarkontakt på grund av att deras tidigare arbetsplats lades ned har en lägre sannolikhet att hitta en varaktig anställning efter gymnasiet och har lägre framtida inkomster än klasskamrater vars extra- eller sommarjobb inte lades ned. De negativa konsekvenserna är störst för de ungdomar som förlorade en arbetsgivarkontakt i en bransch med nära koppling till deras yrkesprogram på gymnasieskolan. De negativa effekterna av att förlora en arbetsgivarkontakt består i upp till tio år, men är störst direkt efter gymnasiet.