Historiska variationer i kvinnors och mäns sjukfrånvaro

En ny IFAU-rapport visar hur skillnader mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro varierat under hela 1900-talet.

Publicerades: 27 december 2016

Författare: Tobias Karlsson, Och

Ekonomhistorikern Tobias Karlsson studerar förhållandet mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro, det relativa sjuktalet, från 1900-talets början och fram till idag. Idag är kvinnor mer sjukfrånvarande än män, men i början av 1900-talet fanns det nästan inga skillnader. Den historiska jämförelsen av relativa sjuktal kan dock vara svårtolkad, menar rapportförfattaren. Det beror framförallt på att de cirka 20 procent av kvinnorna som var yrkesverksamma var en selekterad grupp, till exempel var de i regel ogifta. När fler gifta kvinnor med barn kom in på arbetsmarknaden ökade skillnaderna mellan män och kvinnors frånvaro mer eller mindre konstant, med undantag av folkhemstiden (cirka 1950–1970) då många kvinnor deltidsarbetade.

– Kvinnors högre sjukfrånvaro är knappast ett modernt fenomen, säger Tobias Karlsson. Visserligen har skillnaden i mäns och kvinnors relativa sjuktal aldrig varit så stort som idag då kvinnors sjuktal är 90 procent högre än mäns, men det finns historiska exempel på branscher där kvinnors sjuktal varit minst lika höga som idag.

Sjuktalen för kvinnor och män i svensk tobaksindustri

Rapportförfattaren studerar särskilt den svenska tobaksindustrin 1898–1959. I tobaksindustrin kunde kvinnor vissa år på 1940-talet ha tre gånger så höga sjuktal som männen. Arbetsgivaren Tobaksmonopolet reagerade med utred­ningar och uppsägningar av kvinnor med större sjukfrånvaro. I kollektivavtalet 1945 fick ledningen också rätt att sänka lönen för arbetare som vars arbets­förmåga var nedsatt.

– Detta historiska exempel har ett dagsaktuellt intresse. Det påminner om att sjukfrånvaro inte bara handlar om individuella beslut och ersättningsnivåer i sjukförsäkringen utan också om företags efterfrågan på arbetskraft, utformning av lönesystem och anställningskontrakt, menar Tobias Karlsson.

Bakgrund – det relativa sjuktalet

Tidigare studier behandlar ofta utvecklingen sedan införandet av den allmänna sjukförsäkringen 1955. Rapporten sätter in den offentliga statistiken i ett längre historiskt perspektiv och redovisar det relativa sjuktalet(kvinnor/män)från 1901 till 2015. Före 1955 var medlemskap i sjukkassor frivilligt och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden betydligt lägre än idag. Historiskt sett har det relativa sjuktalet påverkas av vilka som var medlemmar i sjukkassor och förvärvsarbetade.

Kontakt

IFAU-rapport 2016:24 är skriven av Tobias Karlsson, Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

För mer information kontakta Tobias Karlsson: e-post tobias.karlsson@ekh.lu.se, tel 070-276 58 47.