Höjd marginalskatt för höginkomsttagare minskade arbetsinkomsterna

Höjd marginalskatt för höginkomsttagare minskade gruppens arbetsinkomster, det visar ny forskning från IFAU som studerar avtrappningen av jobbskatteavdraget.

Publicerades: 30 maj 2022

Författare: Dingquan Miao, Och Håkan Selin, Och Martin Söderström, Och

Jobbskatteavdraget är en skattereduktion för arbetsinkomster. Avdraget är olika stort för olika lönenivåer och det når sin maximala storlek vid medelinkomster. År 2016 förändrades avdraget för högavlönade, dem som tjänade över cirka 50 000 kronor i månaden. Förändringen innebar att gruppens marginalskatt höjdes med tre procentenheter.

Överraskande tydliga effekter på arbetsinkomsterna

Den höjda marginalskatten ledde till att gruppens arbetsinkomster minskade. Utvecklingen förstärktes 2017 för att sedan stabiliseras 2018.

–Effekten bland höginkomsttagarna är överraskande tydlig med tanke på att skattehöjningen ändå var ganska liten, säger Håkan Selin som är en av rapportförfattarna. Storleksmässigt är effekten lik det man funnit i tidigare studier på nordiska data.

De minskade arbetsinkomsterna verkar inte bero på att de som påverkas omvandlar högre beskattade arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster eller växlar löneförmåner mot pensionsförmåner. Däremot har forskarna inte möjlighet att studera om de minskade inkomsterna beror på att de som påverkats av reformen gått ner i arbetstid eller förändrat sin lön.

Effekten mäts genom att jämföra inkomstgrupper som påverkats respektive inte påverkats av marginalskattehöjningen

Jobbskatteavdraget infördes 2007. Till och med 2015 var avdraget lika högt vid medelhöga och höga inkomster. Rapportförfattarna jämför hur de genomsnittliga arbetsinkomsterna utvecklats 2012–2018 i de högsta inkomstgrupperna som alltså påverkades av skatte­höjningen, med inkomstutvecklingen i grupper med något lägre inkomster som inte påverkades av skattehöjningen.

Kontakt

IFAU Rapport 2022:9 är skriven av Dingquan Miao (Linnéuniversitet), Håkan Selin (IFAU, UCLS och UCFS) och Martin Söderström (IFAU och UCLS). Rapporten är en sammanfattning av IFAU Working Paper 2022:12. För mer information kontakta Håkan på hakan.selin@ifau.uu.se, alternativt telefon 018-471 60 63.