En utvärdering av avtrappningen av jobbskatteavdraget

Författare: Dingquan Miao, Och Håkan Selin, Och Martin Söderström, Och

Sammanfattning av Rapport 2022:9

Vi utvärderar den avtrappning av jobbskatteavdraget som infördes 2016. Marginalskatten höjdes då med tre procentenheter för dem som tjänar över ca 50 000 kronor i månaden. Vi studerar hur arbetsinkomsterna utvecklades i olika inkomstgrupper före och efter reformen. Med en enkel grafisk metod finner vi att arbetsinkomsterna 2016 relativt sett minskade bland dem som fick en högre marginalskatt. Utvecklingen förstärktes 2017, för att sedan stabiliseras 2018. Effekten bland höginkomsttagarna är överraskande tydlig med tanke på att skattehöjningen var ganska liten.