Läsinlärningsmetod hjälper elever att knäcka läskoden

En särskild läsinlärningsmetod har positiva effekter på avkodning och bokstavskännedom för de elever i förskoleklass och årskurs 1 som har störst risk att hamna i lässvårigheter. Det visar en IFAU-rapport som redovisar resultaten från ett randomiserat fältexperiment i 12 skånska skolor.

Publicerades: 16 april 2019

Författare: Anna Aldenius Isaksson, Och Martin Bøg, Och Jens Dietrichson, Och

Elever i förskoleklass och årskurs 1 som har risk att hamna i lässvårigheter blir bättre på att känna igen bokstäver och att avkoda korta ord genom att i mycket små grupper öva på kopplingen mellan bokstäver och ljud med hjälp av flera sinnen.

–Eleverna blir väsentligt bättre både på att avkoda ord och lära sig bokstäver med hjälp av en kort och intensiv insats, säger Jens Dietrichson som är en av rapportförfattarna. Vi bedömer effekterna som stora, till exempel i förhållande till tidigare utvärderingar av liknande insatser. I metoden får eleverna använda känseln, synen, händerna och talet i kombination för att lära sig bokstäver och ljud.

Bakgrund och metod

I fältexperimentet deltog 161 elever i förskoleklass och årskurs 1 från 12 skolor i Skåne. Ungefär hälften av de elever som bedömdes ha störst risk att hamna i lässvårigheter valdes slumpmässigt ut för att träna med metoden i en första omgång, medan hälften väntade till senare. Eleverna tränade 3–4 gånger i veckan under 8–10 veckor, totalt cirka 10 timmar. Bland eleverna finns bland annat elever med misstänkt dyslexi, nyanlända elever och elever med kognitiva funktionsnedsättningar.

Eleverna testades innan och efter träning. Effekterna ges av skillnaden mellan grupperna vid det andra testet, efter att enbart den första gruppen tränat med metoden.

Rapportförfattarna undersöker metoden Läsklar där multisensoriska inlärningsmetoder fokuserar på fonologisk medvetenhet och kopplingen mellan ljud och bokstäver. Träningen genomförs i små grupper med en lärare och en eller två elever.

Kontakt

IFAU-rapport 2019:08 är skriven av Martin Bøg, Jens Dietrichson och Anna Aldenius Isaksson. För mer information, kontakta Jens på jsd@vive.dk eller 072-7176030. Analysen har genomförts av Bøg och Dietrichson då Aldenius Isaksson har utvecklat den studerade metoden. Rapporten är en sammanfattning av IFAU Working paper 2019:07