Skillnader mellan invandrade och infödda får litet genomslag i undersökning av vuxnas färdigheter

Inrikes födda har bättre resultat än utrikes födda vid undersökning av vuxnas färdigheter (PIAAC), men skillnaderna har liten betydelse för hela befolkningens genomsnittliga resultat. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 30 november 2016

Författare: Patrik Lind, Och Erik Mellander, Och

OECD undersökte under 2011–2012 den vuxna befolkningens läsfärdigheter, räknefärdigheter och förmåga till problemlösning med hjälp av dator. De nordiska länderna låg relativt högt i alla delar. Finland hade genomgående bäst resultat i Norden, Sverige och Norge låg strax efter. Danmark låg något under genomsnittet i läsning. Island deltog inte.

Rapportförfattarna jämför hur Sveriges och de övriga nordiska ländernas genomsnittsresultat påverkas av andelen utrikes födda. De finner att resultat­skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda är större i de nordiska länderna än OECD-snittet. Finland och Sverige har störst skillnader, över 50 poäng i läs- och räknefärdigheter och något lägre för problemlösning med hjälp av dator. Vuxna deltagare som invandrat före sex års ålder har mycket bättre resultat i PIAAC än dem som invandrat senare.

Skillnaden i resultat mellan inrikes och utrikes födda får dock relativt litet utslag på ländernas genomsnittsresultat. Om endast inrikes födda ingått i undersökningen hade Sveriges genomsnittspoäng i läs- och räknefärdighet ökat med 10 poäng på en skala mellan 0 och 500. Det motsvarar 3,5 procent av genomsnittspoängen för totalbefolkningen.

– Trots ökad invandring det senaste decenniet är andelen utrikes födda av en storlek som gör att även stora resultatskillnader mellan inrikes och utrikes födda endast får ett litet genomslag i genomsnittet, säger Erik Mellander som är en av forskarna bakom studien.

Rangordningarna påverkas i viss utsträckning

När den här typen av kunskapsmätningar publiceras drar ofta rangordningen till sig störst intresse, vilken plats Sverige har ”på listan”. När vi endast tar hänsyn till resultaten hos den inrikes födda befolkningen ändras inte rang­ordningen i läsning eller problemlösning med hjälp av dator. Sverige förbättrar dock placeringen i räkning från plats 5 till plats 1, jämfört med när rang­ordningen baseras på hela befolkningens resultat.

Bakgrundsinformation

I PIAAC deltog ett representativt urval av ländernas befolkningar i åldrarna 16–65 år. Undersökningens syfte är att mäta befolkningens nivåer i färdigheter som är relevanta för dagens och framtidens arbetsmarknad samt för deltagande i samhället.

Kontakt

För mer information kontakta Erik Mellander på tel 018-471 70 87, e-post erik.mellander@ifau.uu.se