Blandade resultat för jobbgarantin för ungdomar

Arbetsförmedlingens insatser för ungdomar gjorde att ungdomar fick jobb snabbare under 2008 men inte under 2009, visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 10 januari 2011

Författare: Caroline Hall , Och Linus Liljeberg, Och

Arbetslösa 24-åringar som deltog i jobbgarantin för ungdomar under 2008 fick jobb snabbare än något äldre jämförbara personer som tog del av förmedlingens övriga utbud. Men under 2009 fick de som deltog i jobbgarantin inte jobb snabbare.

– Skillnaderna skulle kunna bero på det försämrade konjunkturläget, säger forskaren Caroline Hall som är en av rapportförfattarna. Jobbgarantin ska framförallt förbättra ungdomarnas arbetssökande. Programmet blir troligen mindre effektivt när det finns färre jobb att söka. År 2009 deltog också betydligt fler ungdomar i programmet, vilket kan ha medfört att servicenivån minskade.

Ingen långsiktig effekt

Under 2009 verkar 24-åringar som är i jobbgarantins målgrupp dock få jobb i något snabbare takt redan innan de anvisas till jobbgarantin.

– Det kan bero på att de som räknade med att anvisas till programmet sökte och fick fler jobb precis innan de skrevs in, menar Caroline Hall. Det brukar kallas för en annonseringseffekt. Vi finner dock inga långsiktiga effekter av ungdomsinsatserna något av åren. Ett år efter arbetslöshetens början är ungdomar som var i målgruppen respektive deltog i övriga insatser på förmedlingen inskrivna i lika hög grad, avslutar hon.

Jämför ungdomar som fyllt respektive inte fyllt 25 år

Jobbgarantin för ungdomar är en viktig del av Arbetsförmedlingens ungdomsinsatser och riktas mot arbetssökande 16–24 år som varit arbetslösa i tre månader.

Rapportförfattarna jämför 24-åringar som fick ta del av förmedlingens ungdomsinsatser med arbetslösa som är födda samma år men som redan hunnit fylla 25, och därmed erbjöds Arbetsförmedlingens övriga service. På så sätt jämförs grupper som har haft lika lång tid på sig att skaffa utbildning och arbetslivserfarenhet efter grundskolan.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Caroline Hall på telefon 018-471 60 51 eller via e-post caroline.hall@ifau.uu.se