Låg aktivitet i jobbgarantin för ungdomar

Deltagarna i jobbgarantin för ungdomar har få organiserade aktiviteter, men söker relativt många arbeten, visar en ny IFAU-rapport .

Publicerades: 30 november 2010

Författare: Sara Martinson, Och Kristina Sibbmark, Och

Jobbgarantin för ungdomar ska täcka den enskildes arbetsutbud, det vill säga den tid den unge uppger att han eller hon vill arbeta. Trots att nästan alla ungdomar söker heltidsjobb var deltagarna i jobbgarantin i genomsnitt bara aktiva 14 timmar i veckan. De unga sökte framförallt arbete på egen hand, och endast 3,5 timmar var organiserade aktiviteter.

– Den vanligaste organiserade aktiviteten var jobbsökaraktiviteter där de unga får hjälp att skriva CV eller på olika sätt förbättra sitt arbetssökande, säger Sara Martinson som är en av rapportförfattarna. Praktik var relativt ovanligt och 14 procent av ungdomarna uppger att de praktiserat den senaste veckan.

Sex av tio deltagare mötte förmedlare eller handledare högst en gång i månaden. Deltagare hos kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen hade fler organiserade aktiviteter och mötte sin handledare betydligt oftare.

11 sökta arbeten per månad

Ungdomarna uppger att de i genomsnitt sökte 11 arbeten per månad. Det är två arbeten mer per månad än hela gruppen arbetssökande som var inskrivna på förmedlingen under år 2009, och ett arbete mer än deltagarna i fas 1 och 2 i jobb- och utvecklingsgarantin. Deltagarna som går hos kompletterande aktörer sökte fler arbeten än deltagarna hos Arbetsförmedlingen.

Sju av tio tycker att de fått tillräckligt stöd

Sju av tio deltagare tycker att programmet i hög (29 %) eller viss (43 %) grad givit dem tillräckligt med stöd. Ungdomarna hos de kompletterande aktörerna är särskilt nöjda.

Bakgrund

Jobbgarantin för ungdomar är ett arbetsmarknadspolitiskt program för ungdomar 16–24 år som varit inskrivna vid förmedlingen som öppet arbetslösa i tre sammanhängande månader. Rapporten bygger på en enkät med 4 000 deltagare, gjord i november–december 2009. Svarsfrekvensen var 64 procent.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta författarna på 018-471 70 91 (Sara) eller 018-471 70 92 (Kristina); alternativt e-post: förnamn.efternamn@ifau.uu.se