Vad gör de i jobbgarantin för ungdomar?

Författare: Sara Martinson, Och Kristina Sibbmark, Och

Sammanfattning av Rapport 2010:22

Rapporten beskriver det arbetsmarknadspolitiska programmet jobbgarantin för ungdomar, vilket riktar sig till ungdomar 16–24 år som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i tre månader. Programmet är tänkt att täcka den enskildes arbetsutbud och fyllas av handledning och coachning, jobbsökaraktiviteter och praktik. Målet är att ungdomarna ska finna ett arbete, alternativt återgå till eller påbörja studier. Vi finner att programmet är inriktat på jobbsökande, ungdomarna sökte i genomsnitt 11 arbeten per månad och jobbsökaraktiviteter var den vanligaste organiserade aktiviteten. I genomsnitt var ungdomarna dock bara aktiva 14 timmar per vecka, vilket är långt under deras arbetsutbud. Sex av tio gjorde mindre än 10 timmar i veckan. De som deltog i aktiviteter hos kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen gjorde mer, de sökte t.ex. fler jobb och träffade sin handledare oftare än deltagarna hos Arbetsförmedlingen. Deltagarna var överlag positiva till såväl aktiviteter som kontakter med handledare och förmedlare. Deltagare hos kompletterande aktörer var mest positiva. Underlaget till rapporten är en deltagarenkät som genomfördes i november–december 2009.