Anställningsstöd och nystartsjobb leder till fler jobb i de anställande företagen

Företag som rekryterar med hjälp av subventioner har en bättre sysselsättningsutveckling än andra företag, visar en ny IFAU-rapport. Den förbättrade sysselsättning beror på att det totala antalet anställda ökar och att fler företag överlever.

Publicerades: 24 september 2018

Författare: Oskar Nordström Skans, Och Johan Vikström, Och Stefano Lombardi, Och

Subventionerade anställningar leder till fler jobb

Rapportförfattarna studerar hur anställningsstöd och nystartsjobb påverkar antalet anställda, produktivitet och lönsamhet.

De finner att företag som rekryterar med hjälp av subventioner tenderar att ha en mer positiv sysselsättningsutveckling än andra företag. Stöden är inte koncentrerade till mindre produktiva och mindre lönsamma företag och leder inte heller till försämrad produktivitet och lönsamhet.

– Subventionerade anställningar är tänkta att hjälpa långtidsarbetslösa och andra utsatta grupper i arbete. Studien finner också att det totala antalet jobb i företagen ökar via stöden, säger rapportförfattaren Johan Vikström.

Effekterna är som störst för små företag

De positiva sysselsättningseffekterna är som störst för företag med färre än 10 anställda. Subventionerade anställningar tycks med andra ord möjliggöra för vissa små företag att expandera och öka antalet anställda, och för andra småföretag ökar det chansen att företaget överlever.

Arbetsförmedlarnas inblandning kan vara viktig

Anställningsstöd ökar det totala antalet anställda per företag och nystartsjobb leder till att fler företag överlever. En förklaring kan vara att alla anställningsstöd måste godkännas av en förmedlare vid Arbetsförmedlingen. Förmedlarna kan använda sitt inflytande till att styra anställningsstöd till företag som gynnas av stödet och styra bort stöden från företag som använder stödet för att ersätta osubventionerade jobb.

Hur mäts effekterna?

I rapporten studeras företag med färre än 30 anställda som under 1998–2008 anställde en tidigare långtidsarbetslös med hjälp av anställningsstöd eller ett nystartsjobb. Dessa företag jämförs med liknande företag. Företagen följs i fem år efter stödets början. I rapporten kombineras data från Arbetsförmedlingens regis­ter tillsammans med statistik över företagens ekonomi från SCB.

Kontakt

IFAU-rapport 2018:13 "Hur påverkar anställningsstöd och nystartsjobb de anställande företagen" är skriven av Johan Vikström och Stefano Lombardi på IFAU samt Oskar Nordström Skans på nationalekonomiska institutionen Uppsala universitet. Rapporten är en sammanfattning av Working paper 2018:6. Vid frågor kontakta Johan på johan.vikstrom@ifau.uu.se alternativt 072-3251029.