Fler möten med arbetsförmedlare gav lägre arbetslöshet

Förstärkt förmedlingsverksamhet gör att arbetslösa hittar jobb fortare, visar en ny IFAU-rapport gjord i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Publicerades: 04 november 2019

Författare: Maria Cheung, Och Johan Egebark, Och Anders Forslund, Och Lisa Laun , Och Magnus Rödin, Och Johan Vikström, Och

Arbetsförmedlarna ska ge stöd till de arbetslösas jobbsökande och matcha dem till lämpliga jobb. Vid ett storskaligt försök fick arbetslösa som skrevs in vid Arbetsförmedlingen tillgång till extra många möten med arbetsförmedlare. En jämförelsegrupp tog del av Arbetsförmedlingens ordinarie utbud. 

De som hade fler möten med en arbetsförmedlare fick fler tips på relevanta lediga jobb genom platsanvisningar och platsförslag, vilket ledde till att deras jobbsökande blev bättre riktat och att de lämnade arbetslösheten snabbare än jämförelsegruppen.

–Arbetsförmedlarna gav de arbetslösa anvisningar och förslag som de också följde. De arbetslösa sökte ”rätt” jobb snabbare än vad de skulle ha gjort annars, säger Johan Vikström som är en av flera rapportförfattare. Arbetsförmedlarnas arbete med förmedling och matchning är viktigt.

Lägre arbetslöshet

Jämförelsegruppen som inte tog del av de extra mötena fick jobb i något lägre utsträckning. När hänsyn tagits till denna undanträngning beräknar rapportförfattarna att ett fullskaligt införande av förstärkt förmedlingsverksamhet för samtliga nyinskrivna minskar arbetslösheten med 0,2 procentenheter.

–Enligt våra beräkningar är den extra hjälpen självfinansierande. Lägre arbetslöshet leder till besparingar i form av lägre kostnader för a-kassa, fortsätter Lisa Laun.

Förmedling på distans ett bra komplement till fysiska möten

Det spelade ingen roll för utfallet om de extra mötena hölls på distans eller fysiskt på kontor. De fungerade ungefär lika bra som ett komplement till de vanliga mötena på kontor. Extra gruppmöten fungerade dock inte lika bra.

–Det avgörande tycks vara att de arbetslösa fick personligt stöd. Vi har dock inte undersökt om bara distansmöten är lika bra, säger Johan Egebark.

Utvärdering av ett försök vid Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen genomförde försöket i samarbete med IFAU under 2015. Totalt deltog mer än 55 000 personer på 72 arbetsförmedlingskontor. En slumpmässigt utvald grupp arbetslösa fick fler arbetsförmedlarmöten, medan kontrollgruppen tog del av ordinarie verksamhet. I utvärderingen används data från Arbetsförmedlingen.

Kontakt

IFAU-rapport 2019:27 är skriven av Lisa Laun, Johan Vikström och Anders Forslund vid IFAU i samarbete med Johan Egebark, Magnus Rödin och Maria Cheung vid Arbetsförmedlingen. Rapporten är en sammanfattning av IFAU Working paper 2019:25. Den publiceras även som Arbetsförmedlingen analys 2019:10.

För mer information kontakta Lisa Laun (lisa.laun@ifau.uu.se, 018-471 60 56) eller Johan Vikström (johan.vikstrom@ifau.uu.se, 072–3251029) alternativt Arbetsförmedlingens presstjänst 010-486 10 00