Föräldrarna viktiga förebilder vid val av högskoleutbildning

Valet av utbildning tenderar att gå i arv. Det gäller särskilt teknik, ingenjörsvetenskap, medicin och ekonomi. Adam Altmejd studerar i en ny IFAU-rapport orsakssambanden mellan föräldrarnas och barnens val.

Publicerades: 24 november 2023

Författare: Adam Altmejd, Och

Vi vet att barn ofta väljer samma yrke eller studerar samma ämne som sina föräldrar. Men orsakar föräldrarnas studieval barnens studieval eller påverkar andra faktorer både barn och föräldrar?

För att studera den direkta effekten av föräldrarnas val jämförs barn vars föräldrar kommit in på den högskoleutbildning de sökt med barn vars föräldrar sökt utbildningen men inte kommit in och istället studerat något annat.

Effekten av föräldrarnas val är stark

Resultaten är tydliga. När en förälder skrivs in på en viss högskoleutbildning ökar barnets sannolikhet att ta en examen från samma inriktning med i genomsnitt 50 procent. Orsakssambandet är starkast inom teknik, ingenjörs­vetenskap, medicin och företagsekonomi.

Barn gör oftare samma studieval som sina föräldrar om föräldrarna studerat ämnen där konkurrensen om platserna är stor och utbildningarna leder till yrken där man kan förväntas tjäna bra. Pojkar har en högre sannolikhet att följa sina pappors utbildningsval och flickor följer oftare sina mammor.

–Föräldrarna agerar förebilder och att välja en utbildning i deras fotspår blir lättillgängligt för barnen. Att föräldrarna spelar så stor roll är viktigt att tänka på när vi diskuterar social rörlighet och möjligheten för barn att uppnå en annan socioekonomisk status än sina föräldrar.

–För att öka rörligheten behöver alla barn, men särskilt de från studieovana hem, ytterligare förebilder som hjälper dem att förstå vilka utbildnings- och yrkesmöjligheter som finns tillgängliga för dem, avslutar Adam Altmejd.

Metod och data

I rapporten studeras alla ansökningar till svenska högskolor och universitet 1977–1992. För att finna orsakssambandet jämförs sökande till universitets­program som slumpmässigt befinner sig just över eller under en antagnings­gräns till det program de sökt. Data kommer från Statistiska centralbyrån samt Universitets- och högskolerådet och dess föregångare.

Kontakt

IFAU-rapport 2023:16 är skriven av Adam Altmejd vid Institutionen för social forskning på Stockholms universitet. Rapporten är en sammanfattning av Working paper 2023:11. För mer information kontakta Adam på telefon +46 734 20 01 20 eller e-post adam.altmejd@sofi.su.se.