Skolnedläggningar påverkade inte studieresultaten hos elever på mottagande skolor

Elever på skolor som tagit emot elever från skolor som lagts ner har varken fått bättre eller sämre studieresultat, visar en ny IFAU-rapport skriven av en forskare vid Uppsala universitet.

Publicerades: 27 augusti 2021

Författare: Jonas Larsson Taghizadeh, Och

Elevernas betyg och provresultat påverkas inte

När kommunala skolor läggs ner på grund av minskade barnkullar eller konkurrens från fristående skolor måste eleverna flyttas eller själva välja en annan skola. Det påverkar elevsammansättningen på det mottagande skolorna då eleverna från de nedlagda skolorna i genomsnitt har sämre studieförutsättningar. I genomsnitt försämras de mottagande skolornas resultat till följd av inflödet, men studieresultaten hos de elever som redan går på den mottagande skolan påverkas dock inte nämnvärt av att de får nya skolkamrater.

– Man skulle kunna tro att det går sämre för elever vars skolor plötsligt måste ta emot en stor grupp nya studerande, men det ser jag inte, säger Jonas Larsson Taghizadeh som skrivit rapporten. De här eleverna presterar ungefär som sina storasyskon som gått i samma skola då den hade en annan elevsammansättning.

–Inte ens när de nya eleverna kommer från relativt lågpresterande skolor ser jag några skillnader.

–I min tidigare forskning har jag sett att skolresultaten bland de elever som tvingas byta skola inte heller påverkas särskilt mycket av flytten, fortsätter han.  

Elevsammansättningen fortsatte att förändras

Skolnedläggningarna påverkade elevsammansättningen i de mottagande skolorna även på längre sikt. Andelen elever med utländsk bakgrund ökade och det genomsnittliga studieresultatet sjönk succesivt de följande åren.

–En möjlig tolkning är att framförallt svenskfödda föräldrar väljer bort skolor som har sämre resultat eller en viss elevkomposition, avslutar Jonas Larsson Taghizadeh.

Data och metod

Rapportförfattaren analyserar elever på 477 kommunala högstadieskolor som tog emot elever vars skola lades ner 2000–2012. Eleverna följs fram till 2016. Elever som gått ut nian på en skola som tagit emot förflyttade elever jämförs med sina äldre syskon som gick ut årskurs 9 på samma skola innan skolnedläggningarna ägde rum. Studieresultaten mäts som nationella prov och betyg i årskurs 9.

Kontakt

IFAU-rapport 2021:15 Vilka effekter har skolnedläggningar på mottagande skolor? är skriven av Jonas Larsson Taghizadeh vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. För mer information kontakta Jonas på telefon 076-809 70 14 eller email jonas.larsson@statsvet.uu.se. Läs även gärna IFAU-rapport 2019:4 av samma författare – Påverkar skolnedläggningar elevers skolresultat?