Våldsbrott får stora konsekvenser för offrets hälsa och arbetsliv

Offer för våldsbrott förlorar oftare arbetet, har lägre inkomster och blir sjukskrivna i högre utsträckning än andra. De våldsutsatta har också högre sannolikhet att dö i förtid. Ett brottsoffer förlorar i snitt motsvarande 1,5 miljoner kronor. Det visar en ny rapport från IFAU, skriven av Petra Ornstein, Statistiska institutionen på Uppsala universitet.

Publicerades: 11 december 2017

Författare: Petra Ornstein, Och

Rapportförfattaren studerar nästan 7 000 individer som under 1998–2002 uppsökt sjukhus på grund av att de utsatts för våld. Brottsoffren jämförs med individer med liknande egenskaper som inte sökte sjukvård för våld. Grupperna följs i åtta år.

Mindre arbete och högre sjukskrivning på lång sikt

Våldsbrott ger allvarliga, omfattande och långsiktiga konsekvenser för brottsoffret. Till följd av våldet minskar våldsutsatta kvinnors arbetsinkomster med 25 procent, och våldsutsatta mäns inkomster minskar med 14 procent. Sjukfrånvaron ökar med över 20 procent för både män och kvinnor. Effekterna kvarstår i många år.

Ökad dödlighet och stor risk för självmord

Brottsoffren löper högre sannolikhet att dö i förtid. Dödligheten är 17 gånger så stor bland kvinnorna och 10 gånger så stor bland männen. En avsevärd del av ökningen beror på en högre självmordsfrekvens.

Stora kostnader för brottsoffret

Resultaten indikerar att individens sammanlagda kostnader för sämre hälsa och ökad sannolikhet för dödsfall under de första åtta åren efter brottet uppgår till 1,4 miljoner kronor per våldsutsatt kvinna och 1,5 miljoner per våldsutsatt man.

– Studien är den första som kan uppskatta storleken på de konsekvenser våldsbrott har för brottsoffer på längre sikt, säger rapportförfattaren Petra Ornstein. Min slutsats är att individens kostnader för våldsbrott har underskattats tidigare.

Metod

Brottsoffren har flera egenskaper som redan innan brottet gjorde dem till en mer utsatt grupp än genomsnittet av befolkningen. I rapporten har varje brottsoffer matchats ihop med fem statistiska tvillingar som inte utsatts för våld men som under de fyra åren dessförinnan sett likadana ut med avseende på hälsa, familjesituation, utbildning och inkomster. Skillnader mellan brottsoffer och jämförelseindivider kan därför med stor sannolikhet tolkas som konsekvenser av våldet.

Kontakt

IFAU Working Paper 2017:22 The price of violence: Consequences of violent crime in Sweden är skrivet av Petra Ornstein, Statistiska institutionen på Uppsala universitet.

För frågor om studien kontakta Petra Ornstein på petraornstein@gmail.com eller 010-486 28 08.