• Information om mer kontroll ökar arbetssökandet i vissa grupper

  Arbetslösa som får veta att Arbetsförmedlingen kommer att kontrollera om de sökt anvisade arbeten söker oftare anvisade jobb. Det leder dock inte till att de kommer i arbete snabbare. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • Chefens bakgrund styr rekryteringar

  Det finns få chefer med utländsk bakgrund och detta tycks vara en bidragande förklaring till de svårigheter många invandrade möter på den svenska arbetsmarknaden visar en ny rapport från IFAU. Chefer anställer nämligen oftare personer med en bakgrund som liknar deras egen.

 • Privat arbetsförmedling utvärderad

  Arbetssökande som fick hjälp av en privat förmedling klarade sig i genomsnitt lika bra som de som gick till Arbetsförmedlingen. Utrikes födda hos privat arbetsförmedling hittade dock jobb snabbare. Ungdomar verkar ha förlorat något på att byta förmedling. Det visar en utvärdering gjord av IFAU.

 • Bestående inkomstbortfall efter jobbförlust

  Gifta män som förlorade jobbet 1987 i samband med arbetsplatsnedläggningar hade långt senare betydligt lägre inkomst än vad de annars skulle haft. Varken de kvinnor som de var gifta med eller socialförsäkringssystemet lyckades i någon större utsträckning täcka inkomstbortfallet, visar en ny rapport från IFAU.

 • Arbetsmarknadspolitisk översikt 2008

  IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2008” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

 • Åldern vid invandring påverkar långsiktig integration

  Ju äldre barn är när de kommer till Sverige desto fler invandrade grannar och arbetskamrater kommer de ha som vuxna. De gifter sig dessutom oftare med en annan invandrad person och har sämre ställning på arbetsmarknaden, visar en ny rapport från IFAU.

 • Lönekartläggningar och brister i arbetsvärderingsmodeller

  Alla arbetsgivare ska göra lönekartläggningar och arbetsvärderingar för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Men de verktyg som ska användas är lätta att missförstå, visar en ny rapport från IFAU.

 • Förebilder bra för flyktingbarnens skolresultat

  Högutbildade landsmän i bostadsområdet höjer betygen hos barn som kommit till Sverige som flyktingar. Effekterna är störst bland pojkar och barn till lågutbildade föräldrar. Det visar en ny rapport från IFAU.